Nové bydlení v Praze je stále atraktivní

Developersk√Ĺ boom z pońć√°tku tis√≠cilet√≠ je za n√°mi. Mezeru na trhu bydlen√≠, kdy nebyl dostatek kvalitn√≠ch nemovitost√≠, rychle zaplnily desetitis√≠ce nov√Ĺch bytŇĮ. D√≠ky dostupn√Ĺm hypoteńćn√≠m √ļvńõrŇĮm mohly mlad√© rodiny snadno z√≠skat kvalitn√≠ bydlen√≠ v rŇĮzn√Ĺch ńć√°stech naŇ°√≠ republiky. Nemovitost si mohli vybrat na des√≠tk√°ch nemovitostn√≠ch serverŇĮ, hypot√©ku tŇôeba na hypoteńćn√≠ kalkulańćńćce.

Dnes je situace odliŇ°n√°. Ańćkoliv jsou hypoteńćn√≠ √ļvńõry historicky nejlevnńõjŇ°√≠, poŇô√≠dit si kvalitn√≠ bydlen√≠ uŇĺ nen√≠ snadn√© minim√°lnńõ ze dvou dŇĮvodŇĮ: ceny nemovitost√≠ oproti situaci pŇôed deseti lety v√Ĺraznńõ podraŇĺily a nov√Ĺch nemovitost√≠ uŇĺ se tolik nestav√≠.

PŇôesto se najde jeŇ°tńõ nńõkolik zaj√≠mav√Ĺch projektŇĮ, kter√© stoj√≠ za to zm√≠nit. Nov√© byty na Praze 6 se stav√≠ v bl√≠zkosti Podbaby, kter√° je atraktivn√≠ lokalitou. Oproti tomu byty LetŇąany jsou v√≠ce na okraji mńõsta, pŇôesto nab√≠dnou mlad√Ĺm rodin√°m kvalitn√≠ bydlen√≠ v m√©nńõ ruŇ°n√© lokalitńõ, kter√° nab√≠z√≠ vŇ°e, co mlad√° rodina potŇôebuje.

Rozhodnńõ stoj√≠ za to se po kvalitn√≠m bydlen√≠ poohl√©dnout, c√≠t√≠te-li potŇôebu zmńõnit VaŇ°e bydliŇ°tńõ. DevelopeŇôi i pŇôes omezenou kvantitu st√°le nab√≠t√≠ nemovitosti, kdy by ńćlovńõk opravdu r√°d bydlel.