Nežijeme proto, abychom jedli – nýbrž jíme proto, abychom žili.Sókratés