Přátelství, jež mohlo zaniknout, nebylo patrně nikdy opravdové.

Sophronius Eusebius Hieronymus