Přátelství, které nevzniklo z moudrosti, může snadno skončit díky pošetilosti.

William Shakespeare