Přátelství může vyústit v lásku, ale láska nikdy neskončí přátelstvím.

Charles Caleb Colton